داوران یازدهمین جشنواره عکس رشد معرفی شدند – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان

به گزارش اتاق خبر نکیسا موزیک، پرویز قراگوزلی گفت: حسن غفاری، علیرضا کریمی‌صارمی و محمدمهدی رحیمیان داوران بخش اصلی جشنواره هستند که با مشورت اعضای شورای سیاست‌گذاری انتخاب شدند.‌ در بخش فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیز فاطمه خمامی، عفت متولی، عبدالرضا جمالی‌فر، سلیمان گلی و ناصر محمدی داوری خواهند کرد و آیین شاهرودی، سلیمان … ادامه داوران یازدهمین جشنواره عکس رشد معرفی شدند – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان