آثار موسیقایی «برومند» فخر بشری است – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان

به گزارش نکیسا موزیک، در برنامه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مجید کیانی مدرس موسیقی ایرانی و نوازنده سنتور، داریوش طلایی موسیقیدان و نوازنده تار و سه تار، علی اکبر شکارچی استاد موسیقی و نوازنده کمانچه، حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده تار و سه تار، مهدی آذر سینا موسیقیدان و نوازنده کمانچه … ادامه آثار موسیقایی «برومند» فخر بشری است – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان