گزارشی از دیدار ابوالحسن صبا و امام موسی صدر/اصفهان میزبان بود – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان

اتاق خبر نکیسا موزیک، گروه فرهنگ: امروز چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۹ برابر است با نودودومین سالگرد تولد مصلح برجسته جهان اسلام امام موسی صدر. امام موسی صدر، چهاردهم خرداد ۱۳۰۷ در مرحله چهارمردان قم به دنیا آمد. او فرزند مرحوم آیت‌الله العظمی سیدصدرالدین صدر است. او یکی از شاخص‌ترین چهره‌های خاندان جلیله صدر در دوران … ادامه گزارشی از دیدار ابوالحسن صبا و امام موسی صدر/اصفهان میزبان بود – اتاق خبر نکیسا موزیک | اخبار ایران و جهان